Když máte nápad, dejte ho na tričko!

V určitých módních vlnách se sem tem objevují nápady, které v oblasti oblékání proniknou do širokého povědomí, a to nejen díky tomu, že se dobře prodávají, ale že mají navíc určitý dopad na fungování společnosti, utváření veřejného názoru a podobně.

V menší míře nemusí znamenat menší dopad
V duchu výše popsaných vlivů provozujeme vlastní živnost založenou na potiscích reklamního textilu a dopřáváme tak podnikatelům, neziskovým organizacím, ale i samotným jednotlivcům možnost dát
o sobě vědět. Takto rozšiřovaný okruh povědomí pak dotyčným dopomáhá buď přímo k navýšení finančních zisků, nebo jim třeba zajišťuje dostatečnou pozornost ze strany veřejnosti na to, aby mohli své ideje převádět ve skutečné počiny.