Čisté pracovní prostředí

Výrobní technologie, které pracují s různými materiály, musí s ohledem na své zaměstnance řešit průvodní jev, kterým je znečištění ovzduší na pracovišti. V současné době to není žádný problém a pomocí odsávacích technologií lze tento nepříjemný a také zdraví nebezpečný jev odstranit. Průmyslová vzduchotechnika je konstrukčně a systémově navrhována pro konkrétní provozy, a tudíž pro konkrétní využití. Pro dřevozpracující průmysl je možné využít odsávání, které spolehlivě pohltí piliny a další prachové části.

Plně automatický provoz

Prach je jedním z nejvíce obtěžujících vlivů, který nás doprovází na každém kroku. Ve spojení s kouřem, dýmem a dalšími látkami může být faktorem, který pomalu ničí zdraví pracovníků. Moderní odsávací systémy spolehlivě odstraní tyto nežádoucí látky v ovzduší. Plně automatické systémy provádějí odsávání buď v místě zdroje anebo je možné využít druhou možnost, kterou je výměna vzduchu v celém objektu. Výběr závisí na druhu výroby a s tím souvisejícím druhu znečištění. Veškerá technika je plně v souladu jak s hygienickými požadavky, tak i s přísnými kritérii na požární ochranu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup