Pozvěte si odborníka

Máte-li na svých bedrech péči o jistou nemovitost, neměli byste myslet jen na to, zda jsou natřené okapy nebo zda se neodlupuje omítka. Nezapomínejte především na to, že Vám vyplývá i řada povinností stanovených zákonem, řada povinností, které musíte splnit, i když vše šlape jak má. Je to důležité mimo jiné i proto, aby vše fungovalo perfektně i nadále. Jednou z takovýchto povinností je například pravidelná a odborně provedená revize elektroinstalace.

Působíme po celé České republice

Nezapomeňte na to, že pro provedení takové revize by měl být povolán jen dostatečně odborně způsobilý pracovník, rozhodně to nesvěřujte sousedovi, který Vám tvrdí, že odhalí dané oblasti rozumí. Kontaktujte raději některého z našich pracovníků. Samozřejmostí a předpokladem ke správnému provedení je i platná zpráva či protokol, který je nezbytné pečlivě uschovat. Nezapomeňte si tedy vše důkladně přečíst a případně se zeptat na veškeré nejasnosti. Bohužel ale ani pro samotné odborné techniky není vždy snadné se v problematice zorientovat, aktuálně v České republice platí paralelně dvě technické normy.