Pro uchazeče o zaměstnání nejlepší volba

Jaká? Skvělá příležitost – inzerce práce zdarma! Už nemusíte kvůli hledání nové práce vystrčit nos z domova, což vám současná situace vlastně ani neumožňuje, když se střídají stupně pohotovosti současného protiepidemického stavu. Raději zůstaňte v teple a bezpečí domova a na pracovním portálu vyhledejte v přehledném seznamu profesi, o kterou máte zájem. Můžete ji filtrovat i podle regionů. Pokud nechcete dojíždět daleko, nehledejte jen v místě vašeho bydliště, ale i v blízkém okolí.

Pracovní poměr anebo dohodu?

Vy se sami můžete rozhodovat, zda máte zájem o stálý pracovní poměr anebo vám postačuje jen dohoda o provedení práce, která je limitovaná maximálně 300 hodinami v kalendářním roce. Odpracování více hodin na jednu dohodu práce u stejného zaměstnavatele je nepřípustné. Anebo zvolíte dohodu o pracovní činnosti, jejíž limit je maximálně polovina stanovené týdenní doby u zaměstnavatele. Což znamená například, pokud má zaměstnavatel stanovený úvazek čtyřicet hodin týdně, vy můžete pracovat maximálně dvacet hodin týdně anebo za celou dobu vašeho zaměstnání se tento úvazek může zprůměrovat. Dohody jsou velmi flexibilními druhy práce.