Proč se stále více využívá fotovoltaika pro firmy

Počet solárních elektráren na našem území stále roste. A není divu, koneckonců se jedná o zdaleka nejvyužitelnější obnovitelný zdroj energie, který zde máme k dispozici. Není tedy divu, že se rozšiřuje i fotovoltaika pro firmy. Ta má prozatím poněkud pomalejší rozjezd než u soukromých domů, avšak stále více firem ji využívá k pokrytí alespoň části své spotřeby. Jejich počet se ještě zvýšil díky dotacím, které na ně poskytuje vláda, a které z nich dělají mnohem výhodnější investice. To ovšem ani zdaleka neznamená, že je naprosto bez problémů.

Je fotovoltaika pro firmy skutečně vhodná?

V první řadě je nutné si uvědomit, že ani při nejlepší vůli nám solární panely nepokryjí celou naši spotřebu. Jistě, typická tovární hala má sice mnohem větší plochu než rodinný dům, a může zde tedy umístit i větší množství panelů, avšak spotřeba elektřiny je zde také podstatně vyšší. Také musíme uvážit, že zdaleka ne všechny provozy jsou pro solární panely ideální. Aby tyto dosáhly plné efektivity, musí být čisté. A kouř, vycházející z mnoha výrob, obsahuje spoustu prachových částic, které mimo jiné pokryjí i tyto panely, čímž jejich efektivitu prudce sníží. Nutné je zvážit i finanční stránku věci. Ani s využitím dotací totiž nemusí být návratnost této investice v takovém časovém horizontu, v jakém bychom si představovali. A to by mohlo mít pro podnik i fatální následky.