Zdraví, to je nejen tělo bez nemoci…

Ačkoli samozřejmě nepřítomnost nemoci je jednou ze zásadních charakteristik, jimiž se zdravý organismus projevuje, nejedná se ani náhodou o jedinou nutnou podmínku. Dalšími vodítky jsou také pozitivní postoj k životu, absence psychické rozladěnosti, pocit energie a štěstí.

Důležitá je také vyrovnaná psychika a pozitivní přístup

Pokud se v těle začnou odehrávat zásadní, výrazné změny, jako je tomu kupříkladu u žen v období menopauzy, pak bývá organismus vystaven zvýšené zátěži (cizím slovem stresu) a psychika žen tím může utrpět. Pro opětovné nalezení rovnováhy a pozitivního náhledu na budoucnost Vám mohou (krom jiného) dopomoci též vhodně zvolené preparáty kompenzující snižující se funkci hormonálního systému.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup